Goal of the Round

MGC o NaKeDz MGC o NaKeDz GoTR S29 1-4 Winner
Dx I Jaminator Dx I Jaminator GoTR S28 MD8-End Winner
RFC Buncey RFC Buncey GoTR S28 8-10 Winner
Jxcquesy Jxcquesy GoTR S28 5-7 Winner.
Dx I Jaminator Dx I Jaminator GoTR S28 1-4 Winner
Big B 1970 Big B 1970 GoTR S27 MD10-13 Winner
geordiecrawf geordiecrawf GoTR S27 7-9 winner
Red Rhinoceros Red Rhinoceros GoTR S27 4-6 Winner
aaronc333 aaronc333 GoTR S27 1-3 Winner
Red Rhinoceros Red Rhinoceros GoTR Season 26 8-11 Winner
Ryjones88 Ryjones88 Goal of the Round 5-7 winner.
Jxcquesy Jxcquesy Goal of The Round 2-4 Winner
Top